Thống nhất ấn định số đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV

01-03-2021 17:18

 

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Căn cứ theo nguyên tắc chia đơn vị bầu cử, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án về số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo phương án được xây dựng: Tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là 66 đại biểu, trong đó, đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 35 đại biểu, đại biểu ở địa phương là 31 đại biểu. Số đơn vị bầu cử là 27 đơn vị, trong đó, 15 đơn vị bầu 02 đại biểu và 12 đơn vị bầu 03 đại biểu. Tổng số người dự kiến ứng cử đại biểu ND cấp tỉnh sau hiệp thương lần thứ ba là 105 người, trong đó 35 người thuộc các cơ quan cấp tỉnh và 70 người ở địa phương.

Về tiến độ triển khai công tác bầu cử, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện đang trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ phương án sắp xếp các đơn vị bầu cử tại từng huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương. Đồng thời cho ý kiến vào một số nội dung khác được nêu trong Đề án để bổ sung, hoàn thiện Đề án theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, chủ động của các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong triển khai các bước, quy trình của công tác bầu cử. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh rà soát lại các nội dung, số liệu, hoàn thiện các văn bản để trình Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành theo quy định. Về các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương hoàn thành việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử HĐND các cấp, chậm nhất là ngày 04/3/2021; thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất và theo kế hoạch, tiến độ thực hiện các công việc theo lịch công tác bầu cử; tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định; chậm nhất là ngày 14/3/2021 thành lập xong Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật; thành lập các Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu, chậm nhất là ngày 03/4/2021; lập, niêm yết danh sách cử tri, chậm nhất là ngày 13/4/2021. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, hoàn thành việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 8 ngõ 312 đường Ga Thái Nguyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3852.958
  • quangtrung@thainguyencity.gov.vn