Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh tháng 02/2021

01-03-2021 14:52

* Ngày 25/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 661/UBND-TH đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt nghiêm túc, triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và kiên định thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh vướng mắc; triển khai nhanh công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công bảo đảm chất lượng, tiến độ giải ngân thực hiện các dự án ngay từ đầu năm.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống dịch hiệu quả.

Cán bộ, công chức, viên chức tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên. Không tổ chức liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến công việc và thời gian làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

* Ngày 09/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 520/UBND-NC về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu.

Thực hiện Công văn số 232/TTCP-C.IV ngày 05/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung liên quan trong Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định, sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

* Ngày 09/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 521/UBND-NC về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tín dụng đen”.

UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn.

Công an tỉnh: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, thanh, thiếu niên hư… nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm hạn chế việc phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật từ “tín dụng đen”. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm hoạt động “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí ở địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo, đăng bài về hoạt động huy động vốn với lãi suất cao, cho vay trực tuyến trên không gian mạng, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên: Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

*Ngày 01/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 415/UBND-CNN về tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, cháy rừng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Văn bản số 491/UBND-CNN ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân về công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; tuyên truyền và vận động Nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nguồn nhiệt trong sản xuất và sinh hoạt để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Chủ động kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cháy rừng sát với tình hình thực tế; luyện tập thành thục các phương án đã xác định; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra.

* Trong tháng 2, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19:

- Công văn số 685/UBND-KGVX ngày 26/02 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

- Công văn số 668/UBND-KGVX ngày 26/02 về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại

- Công văn số 652/UBND-KGVX ngày 25/02 về triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

- Công văn số 559/UBND-KGVX ngày 16/02 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

- Công văn số 558/UBND-KGVX ngày 15/02 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021.

- Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 03/02 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Công văn số 437/UBND-KGVX ngày 02/2 điều chỉnh một số nội dung hoạt động văn hóa nghệ thuật để phòng, chống dịch Covid-19.

- Công văn số 418/UBND-KGVX ngày 01/02 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên; tăng cường thực hiện các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới; khuyến khích hình thức họp trực tuyến để đảm bảo công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo mạnh mẽ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế sau kỳ nghỉ Tết, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất; tăng cường việc kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Không tổ chức gặp mặt đầu Xuân, dừng các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người. Tổ chức thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các địa điểm công cộng và các khu vực tập trung đông người như địa điểm tâm linh, khu tham quan, du lịch; khách sạn, nhà nghỉ, nơi lưu trú; nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất… các sở, ban, ngành đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả, kịp thời.

* UBND tỉnh ban hành các kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nổi bật là:

- Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 05/02 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

- Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 05/02 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 09/02 hành động bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

- Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 23/2 hưởng ứng thực hiện Chương trình “trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 23/02 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025” (giai đoạn II).

- Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 25/02 tuyên truyền, phổ biến các quy định Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thanh Mai (tổng hợp, biên tập)
thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 8 ngõ 312 đường Ga Thái Nguyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3852.958
  • quangtrung@thainguyencity.gov.vn