Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường Quang Trung khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

26-02-2021 14:49

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường Quang Trung khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nộp hồ sơ kịp thời, đúng quy định. Ủy ban bầu cử Phường Quang Trung thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn Phường Quang Trung về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường Quang Trung khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi tiết xem tại đây: /documents/3026492/5211783/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+v%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+ti%E1%BA%BFp+nh%E1%BA%ADn+h%E1%BB%93+s%C6%A1+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+%C4%90B+H%C4%90ND+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Quang+Trung+nhi%E1%BB%87m+k%E1%BB%B3+2021+-+2026.pdf/1970d854-6a31-4661-99ef-3467d3c17330

 PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 8 ngõ 312 đường Ga Thái Nguyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3852.958
  • quangtrung@thainguyencity.gov.vn