Danh sách công dân Phường Quang Trung đề nghị hỗ trợ theo Kế hoạch 143/KH-UBND, ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

11-09-2021 10:23

Niêm yết, công khai danh sách công dân (có hộ khẩu thường trú tại Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đề nghị hỗ trợ theo Kế hoạch 143/KH-UBND, ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Chi tiết danh sách: /documents/3026492/6285990/Danh+s%C3%A1ch+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+%C4%91%E1%BB%81+ngh%E1%BB%8B+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+%C4%91%C3%A3+x%C3%A1c+minh.pdf/e15ac910-a6c1-4515-b3b2-897e8c8339b6PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 8 ngõ 312 đường Ga Thái Nguyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3852.958
  • quangtrung@thainguyencity.gov.vn