Công khai danh sách hộ nghèo 2020

22-12-2020 08:46

Quyết định công nhận kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai ddianj 2016 - 2020 của phường Quang Trung năm 2020

Chi tiết xem tại đây: /documents/3026492/0/Q%C4%90+c%C3%B4ng+nh%E1%BA%ADn+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+h%E1%BB%99+ngh%C3%A8o%2C+h%E1%BB%99+c%E1%BA%ADn+ngh%C3%A8o+2020.pdf/12021ba3-ddd6-417c-bfa8-1c6d05a5cb34PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 8 ngõ 312 đường Ga Thái Nguyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3852.958
  • quangtrung@thainguyencity.gov.vn