Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 phường Quang Trung

22-12-2020 08:41

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. UBND phường Quang Trung thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 phường Quang Trung theo quy định.

Chi tiết xem tại đây: /documents/3026492/0/Q%C4%90+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+c%C3%B4ng+khai+quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+n%C4%83m+2019.pdf/11e2af69-0692-4d76-ba88-c41535e29c70PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 8 ngõ 312 đường Ga Thái Nguyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3852.958
  • quangtrung@thainguyencity.gov.vn