Tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

26-11-2020 16:54

 

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên được xây dựng gồm 5 chương với 22 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc hoạt động; chế độ làm việc; thời gian làm việc; trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc; trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn làm việc của công chức, viên chức, người lao động do cơ quan có thẩm quyền cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công...

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí đánh giá: Dự thảo Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng theo một quy trình chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ các quy định của pháp luật. Ngoài ra, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: Điều chỉnh thời gian làm việc cả ngày thứ 7 cho phù hợp với các cơ quan ngành dọc; việc chi trả tiền dịch vụ cho hệ thống Bưu điện; việc sắp xếp chuyển máy chủ của các cơ quan đến đặt tại Trung tâm…

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành trong thời gian sớm nhất.

 

Đức Cường
thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 8 ngõ 312 đường Ga Thái Nguyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3852.958
  • quangtrung@thainguyencity.gov.vn