Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 123/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 12/2021 30/11/2021 Lê Thị Hồng Liên
2 113/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 11/2021 29/10/2021 Lê Thị Hồng Liên
3 106/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 10/2021 30/09/2021 Lê Thị Hồng Liên
4 89/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 9/2021 25/08/2021 Lê Thị Hồng Liên
5 75/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 8/2021 30/07/2021 Lê Thị Hồng Liên
6 61/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 7/2021 29/06/2021 Lê Thị Hồng Liên
7 51/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 6/2021 01/06/2021 Lê Thị Hồng Liên
8 40/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 5/2021 29/04/2021 Lê Thị Hồng Liên
9 32/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 3/2021 03/03/2021 Lê Thị Hồng Liên
10 01/TB-UBBC Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Phường Quang Trung khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Đã hết hiệu lực)

22/02/2021 Phạm Thị Hồng Hạnh
11 130/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 1/2022 30/12/2020
12 78/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Phường Quang Trung tháng 1/2021 29/12/2020 Lê Thị Hồng Liên

PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 8 ngõ 312 đường Ga Thái Nguyên, phường Quang Trung, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Quang Trung. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3852.958
  • quangtrung@thainguyencity.gov.vn